Monthly Archives: juli 2016

Bruisweek weer gegroeid

Het wordt gezellig druk tijdens deze Bruisweek! Er doen dit jaar namelijk aanzienlijk meer eerstejaars aan mee: vorig jaar circa 2500 deelnemers, dit jaar plusminus drieduizend. Dit komt vooral doorda ...

Ballads en rauwe randjes

Op Pinkpop spelen met zijn band Another Piece of the Puzzle, dat is de toekomstdroom van student Quinten. Maar zo ver is het nog lang niet: er wordt nog druk gewerkt aan een debuutplaat, die in oktobe ...

‘Student worstelt met werk’

Hoe kan Windesheim de kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt verbeteren, vragen loopbaancoaches Eva Noort, Anton de Vries en Nienke Koning zich af. Banen veranderen in snel tempo en vaste positi ...