‘Taalhulp voor elke student’

Dit najaar kunnen alle Windesheimstudenten met taalproblemen elke donderdagmiddag terecht bij het TaalporTaal in het Studiesuccescentrum. Als projectleider volgt docent Liesbeth Laport de ontwikkelingen op de voet.

Wat is het TaalporTaal?
Het is een portaal voor studenten die moeite hebben met taalbeheersing. Het is een extra service die vanuit Windesheim aangeboden wordt aan studenten, en op dit moment bieden we twee concrete activiteiten aan: het inloopspreekuur op donderdagmiddag, voor studenten die gericht taaladvies willen, en het maken van afspraken met een taalcoach. Het regelwerk en de huisvesting wordt door het studiesuccescentrum verzorgd. Naar behoefte kunnen studenten meerdere afspraken maken. Vorige week was er bijvoorbeeld een meisje dat hulp wilde bij het schrijven van een opdracht. We hielpen haar, ze leverde haar verslag in en een week later had ze zich toch weer ingeschreven. Het experiment loopt tot het einde van dit jaar en daarna gaan we kijken of we verder mogen en mogelijkheden krijgen om uit te breiden. Bij meerdere aanvragen willen we echt klasjes maken.

Waarom is het TaalporTaal nodig?
Heel generiek kun je zeggen: de opleidingen vragen veel van studenten als het gaat om rapporteren en verslagen maken, en docenten gaan ervan uit dat het opschrijven wel lukt. Maar heel veel studenten hebben dáár juist moeite mee.

Windesheimbreed  was er namelijk geen ondersteuning op het gebied van taal, er is geen taalbeleid. Taalondersteuning werd doorgaans allemaal vanuit de opleidingen zelf opgepakt want het taalniveau van studenten wordt bijvoorbeeld wel getoetst in het eerste jaar, maar daarna wordt er geen aandacht meer aan besteed. Studenten die echt taalproblemen hebben blijven daar dus last van houden. Daarbij daalt het niveau van taalbeheersing landelijk binnen het hoger onderwijs, ook op Windesheim. Er was al hulp voor studenten met dyslectische problemen of studenten met een migratieachtergrond die moeite hebben met de Nederlandse taal. Het TaalporTaal is er juist voor degenen die tot voor kort nergens terecht konden. Als je eenmaal afstudeert aan het hbo moet je taalniveau ook op niveau zijn. Daarnaast willen we studenten ook leren dat je helderder kunt denken als je ook helder leert schrijven. Door ondersteuning te bieden in taal willen we de schoen beter laten passen.

Voor wie is het taalportaal?
We ontvangen aanvragen van verschillende docenten en opleidingsmanagers om de mogelijkheden bij de opleidingen te bespreken op het gebied van taalhulp.

Studenten die zich voor het TaalporTaal inschrijven komen vanuit alle domeinen en alle jaarlagen. De aanmeldingen stromen binnen en de agenda loopt vol, en om deze studenten hulp te bieden hebben we op dit moment een kleine poule van taaldocenten vanuit verschillende opleidingen. We hebben het er ook wel eens over om studenten van bijvoorbeeld lvo Nederlands in te zetten. Op dit moment is alle mankracht welkom en ik hoop dat we volgend jaar ook door kunnen gaan met het experiment.

Het zou jammer zijn als Windesheim hier volgend jaar mee stopt want je krijgt zo veel waardering voor je werk. Als studenten met hangende schouders bij het spreekuur komen en na een afspraak weer met zelfvertrouwen aan hun scriptie kunnen werken. (RvA)

Binnen het kader Innovatieve Experimenten startte taalbeheersingsdocent Liesbeth Laport samen met collega Evelyn Spanjer en Paulien van der Helm van het Studiesuccescentrum het TaalporTaal voor studenten met taalproblemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *