Herman: Lef

Het zal niemand zijn ontgaan, maar sinds we een nieuw bestuurscollege hebben, zijn we voor de verandering ook weer een nieuwe koers gaan varen. Zolang deze koers echter – en dat heb ik op deze plek regelmatig geventileerd – nog steeds niet is gebaseerd op een weldoordachte onderwijskundige visie, maar vooral wordt weggezet vanuit een marktgericht rendementsdenken (terugdringen van uitval), dan is dit beleid vergelijkbaar met duurzaamheid uit een pakje, zoals Unilever dat tegenwoordig op de markt brengt.

Mark Boiten is onder andere ingehuurd om ons enthousiast te maken voor het zogenaamde gepersonaliseerd leren, een nieuwe hype in onderwijsland. Hij wenst ons daarbij veel lef toe en vindt dat je als docent vooral moet verbinden en daarvoor de nodige speelruimte moet realiseren. Tot zover kan ik hem goed volgen. Maar hij is mij helemaal kwijt, wanneer hij meent dat wij eigenlijk geen verandering aan willen gaan. Wij zijn de vastgeroeste en traditioneel ingestelde docenten die maar blijven zeuren en klagen over de werkdruk, toetsregimes of over onze rigide kostenplaatsensystematiek. En als klap op de vuurpijl: ‘We hebben het zelf zo bedacht en gemaakt, vaak vanuit de behoefte aan zekerheid.’

Waar haalt hij het lef vandaan om te zeggen dat deze koers wordt tegengehouden door onwillige collega’s? Zijn het juist niet deze ‘meestribbelende’, maar kritisch-constructieve opleidingsdocenten, die met hun poten in de klei staan en hun uiterste best doen om juist niet met alle winden van de onderwijsvernieuwingen mee te waaien?

Vraagt hij zich dan niet af waarom de Calo twee topopleidingen in haar gelederen heeft en weinig uitval kent? Dat zij decennia lang oog heeft voor subjectivering en verschillen? Gaandeweg zag de Calo in, dat goed opleidingsonderwijs op maat juist betekent dat niet de student alleen centraal gesteld moet worden in deze hyper geïndividualiseerde samenleving, maar ook het samenwerkend- en omgevingsgericht leren een voorname plek moet hebben.

Op de Calo durven we anders te denken dan Mark. En er zullen vast meer opleidingen zijn die zich niet herkennen in zijn kritiek op docenten. Neem ons voortaan serieus als professionals en zie ons – zoals je dat nota bene ook zelf uitspreekt – als de eigenaar van onze opleiding.

Herman Verveld
is docent sociale wetenschappen aan de calo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *