Eenvijfde maximum flexibele arbeid

Windesheim heeft besloten om niet meer dan 20 procent van de functies in te vullen met flexibele contracten. Daarbij gaat het om D-4 en D-6 contracten en inzet van externen. In de begroting van 2019 wordt een percentage van 18 procent inzet flexibele arbeid opgenomen, met een bovengrens van 20 procent. De medezeggenschapsraad heeft voortaan instemmingsrecht over de bovengrens van het percentage. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *