Studenten: meer geld voor studiesucces

Stel, je mag honderd euro besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Waar zou dat geld volgens jou naartoe moeten gaan? Met die vraag gingen de leden van de Centrale Medezeggenschapsraad onlangs de campus op. Ruim honderd studenten en medewerkers werkten mee.

De komende jaren ontvangt Windesheim (net als ander HO-instellingen) miljoenen uit de pot die ontstaat door de afschaffing van het leenstelsel. Die gelden moeten besteed worden (zo is afgesproken) aan kwaliteitsverbetering. De rondgang was bedoeld om een helder beeld te krijgen van de wensen die er op Windesheim leefden. Het College van Bestuur doet een eigen onderzoek hiernaar, maar de CMR vond het leerzaam om zélf de wandelgangen op te gaan.

De geënquêteerden verdeelden hun virtuele honderd euro vrijwel gelijk over de zes geboden mogelijkheden: kleinschaliger onderwijs,professionalisering van de docenten, betere faciliteiten, differentiatie van onderwijs, studiesucces en begeleiding. Daarnaast echter willen medewerkers relatief veel meer geld stoppen in intensiever en kleinschaliger onderwijs,terwijl de studenten graag meer (financiële) aandacht zouden zien voor de bevordering van het studiesucces. Daarbij waren er geen echte verschillen te zien tussen de antwoorden van studenten en medewerkers afkomstig uit verschillende domeinen.

Het College van Bestuur komt binnenkort met zijn eigen visie op de besteding van de gelden. De CMR wil de uitkomsten van haar onderzoekgebruiken voor het komende gesprek met het College van Bestuur hierover. Om,zoals CMR-voorzitter Cor Niks het in de vorige win’ formuleerde, ‘indien nodig tegenwicht te kunnen geven.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *