Flinke drempels voor switchers

Veel eerstejaars die willen switchen van studie binnen Windesheim, doen dat uiteindelijk niet omdat ze op drempels stuiten. Het ‘switch-team’ bracht ze in kaart.

Er zijn bijvoorbeeld maar twee voltijdopleidingen die een februari-instroom hebben. Daarnaast houden de regels rondom het bindend studieadvies (bsa) onvoldoende rekening met switchers. Op dit moment moet een eerstejaars die binnen Windesheim overstapt, aan het einde van het collegejaar 54 studiepunten van de nieuwe studie gehaald hebben, tenzij een examencommissie anders beslist.
Ook is het lastig, en per opleiding verschillend, om reeds behaalde punten mee te nemen of vrijstellingen te krijgen.

Deze en andere drempels zijn de afgelopen maanden in kaart gebracht door het switch-team onder leiding van programmamanager Riejet Nijdam. Gemiddeld stopt dertig procent van de studenten in het eerste jaar, slechts een heel klein deel daarvan stapt over binnen Windesheim. Het switch-team, dat startte in september 2018, moet daar verandering in brengen, in samenwerking met de opleidingen. De focus ligt op het voorkomen van onnodige uitval van studenten door ze bij twijfel over hun studiekeuze snel mogelijkheden en begeleiding te bieden bij het overstappen naar een andere, passende opleiding of leerroute.

Een flinke klus, beaamt Nijdam, maar er wordt druk nagedacht over oplossingen. Zo ligt er een plan om volgend jaar te starten met een speciaal modulair doorstroom-onderwijsprogramma voor eerstejaars die willen stoppen, maar niet goed weten welke studie ze wél willen volgen. Dit ‘switch power!’-programma bestaat uit modules van een aantal weken waarbinnen de student kan ontdekken waar zijn of haar interesses en talenten wél liggen.

Ook het afschaffen van het bsa, een plan van bestuursvoorzitter Henk Hagoort waarover binnen de hogeschool momenteel flink wordt gediscussieerd, zou het voor switchers een stuk aantrekkelijker maken om binnen Windesheim over te stappen.
Nijdam wijst naar de opleiding social work, waar switchers die van andere opleidingen komen nu al de mogelijkheid krijgen om alvast vakken te volgen, zonder dat ze aan de bsa-norm hoeven te voldoen.

Ze benadrukt dat ook het vroegtijdig signaleren van eerstejaars die niet op de juiste plek zitten, door studiebegeleiders, belangrijk is. Een ‘studie- of startthermometer’ (een gerichte vragenlijst) al vroeg na de start van de studie, zou daarbij kunnen helpen. (WvE)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *