Studenten mogen voldoendes herkansen

Studenten die door willen stromen naar een vervolgopleiding, mogen straks toetsen overdoen waarvoor ze al een voldoende hebben behaald.

Toetsen en tentamens die met voldoende resultaat zijn afgelegd kunnen niet opnieuw worden gedaan. Studenten van de centrale medezeggenschapsraad vinden dat niet eerlijk ten opzichte van studenten die willen doorstromen naar een universiteit of honours programma, waar een hoog cijfergemiddelde een toelatingsvoorwaarde is. “Zo’n student komt er bijvoorbeeld in zijn derde jaar achter dat hij eigenlijk een paar vakken uit de voorgaande jaren over zou willen doen”, legt cmr-student Joshua Matthews uit.
De cmr diende een initiatiefvoorstel in bij het bestuurscollege om het herkansen van voldoendes hogeschoolbreed mogelijk te maken. Het college nam het idee afgelopen maand over en wil de Onderwijs- en examenregeling (OER) aanvullen met een uitzonderingsregel.
Studenten mogen straks eenmalig een verzoek indienen bij de examencommissie om maximaal drie toetsen over te doen waarvoor ze eerder een voldoende behaalden. Voorwaarde is dat de herkansing noodzakelijk is vanwege de toelatingseisen van de vervolgopleiding. Ook moet de onderwijseenheid nog in het curriculum van de opleiding worden aangeboden.
Indien een toets nogmaals wordt afgelegd, geldt de hoogst behaalde beoordeling. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *