Monthly Archives: april 2019

Why Europe?

The European elections are often far away and of no concern to citizens. Last time only one out of six young adults voted. However, there are also Windesheim students who find Europe very important. M ...

Discussion future of BSR continues

Hopefully an agreement today The CPC wants to limit the Binding Study Recommendation experiments to the division BML (Business, Media and Law) and ‘right of consent’ for the study programm ...

Agency for student coaching

More cooperation for guidance of first years and student who come from Vocational Education Social Work teachers are setting up a student coaching agency for the whole university where all peer guidan ...

Bureau voor studentcoaching

Meer samenwerking bij begeleiding doorstromers en eerstejaars  Docenten van Social Work gaan een hogeschoolbreed studentcoachingsbureau opzetten, waarin alle studentbegeleiding door studenten sam ...

Met je vingers in de mayo

Er staat een bord vol eten voor je, maar je hebt geen flauw idee wat je naar binnen gaat werken. Spannend? Echt wel! Verslaggeefster Michelle ervaarde hoe het is om te eten zonder te kunnen zien. Hoe ...

Overleg toekomst bsa sleept zich voort

Vandaag wellicht een akkoord? De CMR wil de bsa-experimenten beperken tot domein BMR en instemmingsrecht voor onderwijscommissies. Het Bestuurscollege gaat hier niet mee akkoord. Het overleg wordt 18 ...

Vier studentenverenigingen gekort

De commissie profileringsfonds wil fors op de bestuursbeurzen van vier studentenverenigingen korten, omdat zij hun administratie niet op orde hebben. De kwestie werd deze week voorgelegd aan de Geschi ...

Film Hellboy

Journalistiekstudent Daniël Joe Heemskerk zit liever in de bios- coopstoel dan in een schoolbankje. Deze week bekeek hij: Hellboy In dit derde deel van de gelijknamige reeks strijdt Hellboy (David Har ...