‘Journalistiek moet zich niet blindstaren’

Voormalig journalistiekstudent Thijs van Dorssen (25) zet vraagtekens bij de rol van constructieve journalistiek in het huidige journalistieke landschap. Is deze methode een doel of een middel? ‘We moeten de constructieve journalistiek niet ...

‘Is studeren nog een recht?’

Het leenstelsel maakt jongeren huiverig voor hoge studieschulden. Er moet nieuw stelsel komen waarin iedereen recht heeft op studeren, vindt Roberto Kist. Je bent 18 jaar, je hebt je Havo examens overleefd en je kan met een mooie cijferlijs ...

‘Journalisten moeten naar oplossingen vragen’

Windesheim-aanhangers van constructieve journalistiek ergeren zich aan kritiek op de nieuwe stroming. ‘Wij leren studenten om aan de vijf W’s van elk nieuwsbericht een zesde W toe te voegen: Wat nu?’ In de Win’ van 17 januari stond een inte ...

‘Afschaffen BSA: wordt kwaliteit losgelaten?’

De deelraad van opleidingsdomein Techniek is het niet eens met plannen om het bindend studieadvies af te schaffen. Net als de andere medezeggenschapsorganen voert de Deelraad Techniek discussies over het Bindend Studieadvies (BSA) in relati ...

Nashville-discussie raakt ook Zwolse student

Oud- Windesheimstudent Roelof Van Der Heide is diep geraakt door de Nashville-discussie. Op zijn Facebook-pagina deelde hij een video waarin hij voorstanders van het manifest uitnodigt om met hem in  gesprek te gaan. Zijn video is al m ...

Meningen over constructieve journalistiek blijven verdeeld

 Op Windesheim werd onlangs gedebatteerd over constructieve journalistiek (Cojo). Journalisten Thomas Muntz en Jeroen Trommelen noemen het ‘betonrot’, lector Liesbeth Hermans is juist voorstander. Een veel gehoorde klacht is dat al het ...

Achterklap: Eenhoorn in de gang

Bij studentenvereniging Navigators heeft het nieuwe bestuur bepaald dat elk lid één week lang een grote knuffeleenhoorn overal mee naartoe moet nemen. Dit omdat de naam van het nieuwe bestuur het Latijnse woord voor, u raadt het al, ‘eenhoo ...

‘Een inclusief Windesheim, dat begint bij jezelf’

Een gender & sexuality asosciation, geleid door Windesheimstudenten geeft een positieve bijdrage aan de inclusieve samenleving op Windesheim, vindt Martijn Sikkens. Een beter milieu begint bij jezelf! Ken je die uitdrukking nog? De mees ...