Matchingsdag vervangt check

Verplichte deelname aan Studiekeuzecheck wordt afgeschaft

  • Ervaren of je een klik hebt met een opleiding, dat is het doel van de nieuwe matchingsdagen.
  • Die starten al over een paar maanden, dus het voorbereiden is een forse klus voor de opleidingen.

Alle opleidingen zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de eerste matchingsdagen, bedoeld voor studenten die in september 2019 starten. Deze dagen komen in de plaats van de Studiekeuzecheck, de deelname aan de matchingsdagen is niet meer verplicht. Windesheim geeft liever geen studiekeuzeadvies meer. Tijdens de matchingsdagen kunnen geïnteresseerden voor de start ervaren of ze een klik hebben met de inhoud van een opleiding, de studenten en de docenten, met het studeren bij Windesheim. Steekwoorden daarbij zijn kennismaking, verdieping en reflectie. De opleidingen mogen het programma zelf invullen. De verwachting is dat de matchingsdagen als meer motiverend ervaren worden dan de Studiekeuzecheck.

Afgelopen weken zijn alle voorlichtings- en communicatie-uitingen voor scholen en aankomende studenten al aangepast en momenteel wordt er druk gewerkt aan de nieuwe online vragenlijsten die studenten voorafgaand aan de matchingsdagen moeten invullen, vertelt projectleider Anneke Postma, coördinator van de projectgroep ‘Van skc naar matchingsdag’. In januari moeten opleidingen weten hoe de dagen, die tussen februari en juni gehouden worden, eruit gaan zien.

Postma verwacht dat de verandering de komende tijd de werkdruk van docenten zal verhogen, maar dat er na de invoering minder tijd gespendeerd hoeft te worden aan de matchingsdagen vergeleken met de studiekeuzecheck, omdat daarbij één-op-één gesprekken en adviezen aan alle studenten gegeven moesten worden.

Het besluit om de sinds 2014 op Windesheim verplichte Studiekeuzecheck af te schaffen is ingegeven door landelijk onderzoek. Het studiekeuzeadvies blijkt geen voorspellende waarde te hebben voor succes in het eerste jaar en draagt ook niet bij aan het verminderen van de uitval van studenten, concludeert het bestuurscollege in haar voorstel om Windesheims Reglement Studiekeuzecheck te schrappen.

Een bijkomende reden is dat Windesheim een andere kijk op studenten heeft gekregen. De check werd ervaren als een selectiemiddel, terwijl Windesheim tegenwoordig studenten liever zelf de regie geeft bij het zoeken naar een opleiding.

Het Studiekeuzeadvies blijft ‘low profile’ bestaan omdat aankomende studenten er wettelijk recht op hebben. Postma: “De opleidingen blijven een advies verstrekken als erom gevraagd wordt, maar we zullen het niet promoten of aanmoedigen. We vragen studenten eerst om mee te doen met de matchingsdag, als ze daarna nog twijfels hebben kunnen ze een vervolggesprek bij de opleiding aanvragen en eventueel een studiekeuzeadvies.” (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *