‘Afschaffen BSA: wordt kwaliteit losgelaten?’

De deelraad van opleidingsdomein Techniek is het niet eens met plannen om het bindend studieadvies af te schaffen.

Net als de andere medezeggenschapsorganen voert de Deelraad Techniek discussies over het Bindend Studieadvies (BSA) in relatie tot het nieuwe instellingsplan. Nu hebben we gehoord dat het management een scenario onderzoekt waarin het Bindend Studieadvies wordt afgeschaft. Wij vinden dat geen goed idee.

Er wordt vaak verwezen naar studiestress en psychologische problemen die (mede) veroorzaakt zouden worden door het BSA. Hierin worden onderzoeken van Jolien Dopmeijer aangehaald. Dus wij hebben haar recent uitgenodigd voor een toelichtende discussie. Onze conclusie is dat het niet vaststaat dat er een eenduidige relatie is tussen (de hoogte van) het BSA en de door de studenten ervaren problematiek. Een substantiële groep ervaart problemen, maar hier zijn al maatregelen voor getroffen. Als studenten buiten die maatregelen vallen, dan is het makkelijker om daar een uitzonderingsregel voor te schrijven dan de BSA-regeling daarvoor af te schaffen.

Uit de gesprekken bij ons komt vooral naar voren dat studenten stress ervaren door de kosten die een studie met zich meebrengt. Studenten die langer over hun studie mogen doen zullen meer studiekosten maken en meer moeten lenen. Ons inziens zullen de ervaren problemen dus juist groter worden wanneer het BSA wordt afgeschaft.

Windesheim staat bekend als een hogeschool waar de lat hoog wordt gelegd, kwaliteit wordt gevraagd en geboden. Dit wordt ook door het beroepenveld gezien. In een recente accreditatie is expliciet benoemd dat het BSA van 54 punten zou moeten blijven bestaan. Door het BSA helemaal af te schaffen kan het signaal naar buiten ontstaan dat de kwaliteit helemaal wordt losgelaten.

Studenten binnen het Domein Techniek zijn niet tegen het principe van een BSA. Het geeft hen helderheid over de prestaties die van hen verwacht worden en zet aan tot een werkmentaliteit die in verdere jaren van nut is. Als het BSA een criterium met voldoende zwaarte is, zegt dat ook iets over de waarde van het einddiploma. Studenten geven wel aan dat de BSA-norm van 54 punten aan de hoge kant is, maar vinden een norm van 45 punten dan weer te laag.

De Deelraad techniek ziet ook een praktisch zorgpunt als het BSA zou worden afgeschaft, namelijk de groei van de studentenpopulatie. Op dit moment kunnen de vacatures met moeite gevuld worden. Met meer studenten wordt dit probleem groter en ontstaat ruimtegebrek. Dit gaat ook ten koste van de kwaliteit van onderwijs en zou onacceptabel zijn.
Samengevat concludeert de Deelraad Techniek dat het afschaffen van het BSA geen goed plan is. De BSA werkt binnen het domein Techniek goed. Uit onze gesprekken blijkt nergens een bewezen relatie tussen BSA en door studenten ervaren (psychische) problematiek. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er een beter werkend onderwijsmodel ontwikkeld wordt waarin géén BSA is opgenomen.

De opleidingscommissies van Domein Techniek hebben ook over het plan gediscussieerd en sluiten zich aan bij de mening van de deelraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *