Bindend Studieadvies heeft langste tijd gehad

Student sluit ‘onderwijsovereenkomst’

De BSA wordt afgeschaft. Geen enkele student wordt straks nog op basis van ‘te weinig punten’ weggestuurd. Dat is de kern van een voorstel dat het College van Bestuur aan de Centrale Medezeggenschapsraad heeft voorgelegd.

De tijdgeest is veranderd, constateert Daniëlle Schwartz, een van de medewerkers die aan het voorstel heeft meegewerkt: ‘Toen ik hier kwam, had iedereen het over Prestatieafspraken. En de BSA werd oneigenlijk gebruikt; de nadruk lag te veel op de meetlat in plaats van op een waardevol studieadvies.’ Het ging, denkt ze, ten koste van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs én ten koste van de student. ‘Dus ik denk dat dit een goede ontwikkeling is.’

Nu is het nog zo dat studenten die in het eerste jaar geen 54 punten halen, Windesheim vaarwel moeten zeggen. Maar wegsturen is er straks niet meer bij. Er komt een “studienorm” die bepaalt of iemand na het eerste jaar aan de hoofdfase mag beginnen. Als de student de norm niet heeft gehaald, maken student én opleiding afspraken hoe de achterstanden zo snel mogelijk weggewerkt kunnen worden in een ‘onderwijsovereenkomst’. De studienorm wordt dezelfde voor alle studenten en alle opleidingen.
Ineke van der Wal, directeur van domein gezondheid en welzijn en ook een ‘meedenker’ in deze, legt uit: ‘Waar die norm exact komt te liggen, dat staat nog niet vast maar het zal waarschijnlijk zijn in de range van 45 tot 50 punten. Wie daarboven zit, mag beginnen met de hoofdfase. Een student die minder heeft gehaald, kan de opleiding toestemming vragen om bepaalde vakken uit de hoofdfase te gaan volgen.’

Daniëlle Schwartz was betrokken bij het experiment flexstuderen. Daarin, en bij de flexibele deeltijdopleidingen, worden al afspraken over individuele leerroutes gemaakt. Schwartz: ‘Je zie dat studenten daardoor meer “eigenaar” worden van hun eigen opleiding – en met dit voorstel willen we datzelfde graag bij álle studenten voor elkaar krijgen.’ Hoe vaak wordt er onderhandeld? Elk jaar opnieuw? ‘Zolang een student zijn of haar propedeuse nog niet heeft afgerond.’

De overeenkomst is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat studenten hun propedeuse zo snel mogelijk afronden. Nu gebeurt het vaak dat studenten aan de hoofdfase beginnen en daardoor “vergeten” dat ze een of twee propedeusevakken nog moeten halen. Dat kan dan jaren voortslepen en daar wil Windesheim van af. Van der Wal: ‘Als een student bijvoorbeeld na twee jaar nog steeds één propedeusevak moet halen, dan worden er natuurlijk harde afspraken gemaakt dat hij dat ene vak als de sodemieter moet gaan halen.’ Van der Wal denkt dat Windesheim hiermee in het landelijke debat over de BSA ‘stevig stelling’ neemt. Het plan stelt niet alleen hoge eisen aan de studenten maar ook aan studiebegeleiding. Dat is één van de aspecten waar de Centrale Medezeggenschapsraad op zal letten, voordat zij akkoord kan gaan. Het College hoopt de komende weken groen licht te krijgen. (MH)

Zie ook artikel: ‘Afschaffen BSA: wordt kwaliteit losgelaten?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *