Harde confrontatie over toekomst bsa

Bestuurscollege waarschuwt voor gang naar de geschillencommissie

De emoties liepen hoog op tijdens de CMR-vergadering van donderdag 28 maart. Het voorstel van het bestuurscollege om het Bindend studieadvies (BSA) helemaal af te schaffen is van tafel, in plaats daarvan zouden er experimenten komen. Maar de centrale medezeggenschapsraad kon daar niet mee instemmen.

Het agendapunt ‘BSA’ had, zo bleek, gedurende de voorafgaande weken voor verwarring en irritatie gezorgd tussen het College van bestuur en de Centrale medezeggenschapsraad.

Het College toonde zich onaangenaam getroffen door de schriftelijke reactie van de CMR op zijn voorstel, dat het twee dagen vóór de vergadering had ontvangen. Het College verkeerde in de veronderstelling dat het voorstel dat het had gedaan, na informeel overleg op 14 maart, de basis vormde voor verder overleg. De reactie van de CMR kwam echter neer op een categorische afwijzing (zie win’ 28 maart: ‘Cmr wijst bsa-experimenten af’).

Een keihard ‘njet’, zoals cvb-voorzitter Henk Hagoort het formuleerde. Hij wees de Raad erop dat het College in dat voorstel zijn best had gedaan om aan de eisen van de CMR tegemoet te komen. De Windesheimbrede afschaffing van de BSA was van tafel; in plaats daarvan konden afzonderlijke opleidingen hiermee gaan experimenteren. Bij wijze van extra tegemoetkoming liet het College tijdens de vergadering ook het voornemen los om de BSA voor de niet-experimenterende opleidingen te verlagen naar 50 (zoals in het voorstel stond) maar dit te houden op 54. Dat betekende dat er voor deze opleidingen niets zou veranderen. Het was het finale bod, waarschuwde Hagoort. Als het College en de CMR er niet uit zouden komen, dan restte slechts de weg naar Den Haag, naar de nationale geschillencommissie.

Het College en de Raad erkenden dat er in de communicatie een en ander fout was gelopen, maar desondanks hield de CMR voet bij stuk. Er klonk heftig verzet tegen het feit dat het College zijn plannen ‘met stoom en kokend water’ probeerde door te drukken. En de Raad bleef twijfels houden omtrent met name de financiële en organisatorische de risico’s verbonden aan eventuele experimenten. Dus weigerde men staande vergadering alsnog met dit voorstel in te stemmen.

Uiteindelijk, na enige schorsingen, liet het College weten dat het zijn voorstel zou verwerken in een voorstel voor een aangepaste OER voor komend studiejaar (dat eind april klaar moet zijn). De CMR zal de komende tijd haar bezwaren op een rijtje zetten. College en Raad treffen elkaar weer op 11 april. (MH)

Er is 1 reactie op “Harde confrontatie over toekomst bsa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *