BMR gaat experimenteren met alternatief voor BSA

‘Serieuze kans’ voor hoofdfasenorm

  • Alle BMR-opleidingen krijgen dezelfde ‘doorstroomnorm’.
  • Alleen het Honours College doet niet mee met het experiment.

Het oorspronkelijke plan van het College van Bestuur om voor heel Windesheim de BSA te vervangen door een ‘hoofdfasenorm’ (die bepaalt of een student probleemloos, dan wel onder voorwaarden, kan doorstromen naar het tweede jaar) is gesneuveld, maar het domein Business, Media en Recht gaat hiermee vanaf september experimenteren. Het domein is er klaar voor, vertelt directeur Jolande Gomolka: ‘We hebben de afgelopen maanden uitgebreid gediscussieerd over de vraag: als je de strategische koers serieus neemt, en je wilt onnodige uitval écht voorkomen, is de BSA dan nog wel een geschikt instrument? Persoonlijk vindt ze dat de BSA zijn waarde niet echt bewezen heeft: ‘We krijgen hier studenten van andere hogescholen die daar een BSA hebben gekregen, die bij ons hun diploma halen.’ Andersom gebeurt hetzelfde.

BMR wil graag aan de slag met de doorstroomnorm, maar dan wél met dezelfde voor alle opleidingen én voor het hele domein. Dat laatste is noodzakelijk om “scheve” verhoudingen te voorkomen. Gomolka: ‘We moeten niet de situatie krijgen dat een student bij de ene opleiding wordt weggestuurd, terwijl hij of zij met hetzelfde aantal EC’s bij een andere opleiding had mogen blijven.’

Het experiment dat in september van start gaat, omvat de bachelorfase van de voltijdopleidingen, en de associate degree office management. De uitzondering is het WHC. Dat heeft van meet af aan aangegeven dat ze de combinatie honours onderwijs met BSA een goede vonden. Het WHC is dan ook uit het traject gestapt. Gomolka vindt dat geen probleem: ‘Ik begrijp hun overwegingen en in de praktijk gebeurt het nauwelijks dat een student de overstap maakt van een van de andere opleidingen van BMR naar het WHC, of andersom. Wat ik belangrijker vind, is dat de deeltijdopleidingen – die niet meedoen – zich op termijn hierbij aansluiten.’

De doorstroomnorm wordt 54 EC. Gomolka: ‘Dat is hoog; we willen studenten stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. Daarbij hoort natuurlijk goed “flankerend beleid” wat betreft de studentenbegeleiding. We zijn daar al mee bezig; we zijn gestart met het Business College en verschillende opleidingen hebben ervaring met onderwijs en beoordeling op basis van leeruitkomsten. Maar we gaan nóg meer werk maken van persoonlijke begeleiding, voortgangsgesprekken, en dergelijke. Waarbij natuurlijk ook grote nadruk blijft liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de student. En dat wordt allemaal vastgelegd in de onderwijsovereenkomsten die we afsluiten. Wat ook heel nuttig is, is dat er nu voor heel Windesheim een helder switchbeleid in de maak is.’

BMR loopt voorop. De meeste andere hogescholen zijn nog aan het nadenken over het experimenteren met het BSA. Ook Zuyd wil komend cursusjaar starten; de Hogeschool Leiden en de HU zijn al gestart met een vergelijkbaar experiment. Gomolka: ‘We gaan de doorstroomnorm hier bij BMR een serieuze kans geven.’ (MH)

Er zijn 1 reacties op «BMR gaat experimenteren met alternatief voor BSA»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *